พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายข้าราชการพร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: