พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมกวาดเศษใบไม้ เก็บขยะ ณ บ้านคลองยาง หมู่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: