พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: