พิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว ร่วมวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมหน่วยงานทีม One Home wม.จังหวัดสระแก้ว ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมี นายปริญญา โพธิ์สัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิ์สัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share: