พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานเปิดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ถุง มอบให้แก่ประชาชน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 ราย และมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับประชาชนในพื้นนที่ จำนวน 500 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share: