พิธีมอบบ้านในโครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบบ้านในโครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 2 หลัง โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม หลังละ 3,000 บาท ณ ตำบลเบญจขร, ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share: