พิธีมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนแต่มีฐานะยากจน จำนวน 9 คน ณ บริเวณด้านหน้าลิฟต์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (ด้านหลัง) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: