พิธีปิดโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น จำนวน 255 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการนวดเพื่อสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการพิธีปิดโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น จำนวน 255 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการคนพิการศูนย์การเรียนพัฒนาอาชีพคนพิการ ตำบลวัฒนานคร ณ ศูนย์บริการคนพิการศูนย์การเรียนพัฒนาอาชีพคนพิการ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: