พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดหนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: