พิธีบวงสรวงและแถลงข่าวการจัดโครงการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม”

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 07.50 น. นางสุวิภา ปุณณะเวส วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีบวงสรวงและแถลงข่าวการจัดโครงการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณที่สำคัญ และเก่าแก่ของจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


Share: