พิธีบวงสรวงเครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทานและไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.45 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีบวงสรวงเครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทานและไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเทิดทูนงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกร ให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำคุณประโยชน์ สร้างคุณงามความดีต่อประเทศชาติ และสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าอาคารกิมหงษ์ วัดสระแก้วพระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: