พิธีทำบุญตักบาตร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว และนายอำเภอ ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว และนายอำเภอ ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566 เพื่อความเป็นศิริมงคล โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมทำบุญตักบาตร อาหาร คาว หวาน รวมถึงร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดเขาป่าแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: