พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารให้กับพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา เวลา 07.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารให้กับพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เพื่อความเป็นศิริมลคล โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลาการเปรียญวัดวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: