พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 เพื่อถวายพระกุศลและถวายพระพรชัยมงคล และความเป็นสิริมงคลให้กับข้อราชการแล้ะเจ้าหน้าที่ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้ที่ จำนวน 7 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 97 รูป ณ​ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: