พิธีทอดผ้าป่าพระราชทาน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าพระราชทาน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากุล่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: