พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี พ.ศ.2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา เวลา 10.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระ แก้ว พร้อมกับหัวหน้าสวนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมการฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: