พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์ชาติไทย โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: