“พม.ไม่ทิ้งกัน”ชุมชนปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19

นางสาวจันทนา พิริยะขจร รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ One Home หน่วยงานในสังกัด พม. จังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการ “พม.ไม่ทิ้งกัน” ชุมชนปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 โดยได้มอบนมผงเครื่องอุปโภคบริโภค และข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน


Share: