พม.ช่วยเหลือแล้ว

สนง.พมจ. สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพปัญหา ผู้ประสบปัญหาพ่อและแม่เสียชีวิต
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับญาติ และอยู่ระหว่างการรักษาต้องไปพบแพทย์ เดือนละ 3 ครั้ง
จึงพิจารณาช่วยเหลือเงินสงคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว


Share: