พม.ช่วยเหลือแล้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับอำเภอวังน้ำเย็น ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย พิการทั้งบ้าน มีลูกสาวคนเดียวต้องดูแล


Share: