ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ

ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
📌 รับสมัคร อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ
👉หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงานระยะเวลา 6 เดือน
👉หลัดสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิกระยะเวลา 6 เดือน
สามารถติดต่อสอบถามและกรอกใบสมัคร ได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้👇👇


Share: