ประชาสัมพันธ์สื่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและควงามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ ผ่านรูปแบบภาพยนตร์การ์ตูน Animation จำนวน 7 ตอน สามารถรับชมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ

ตอนที่ 1 OPEN UP บ้านนี้ฉันรัก “พม.มาแล้ว”

LINK: EP1 https://youtu.be/lPyh6aHnthQ

ตอนที่ 2 “เปราะบางคืออะไร”

LINK: EP2 https://youtu.be/0FIaw05AWtQ

ตอนที่ 3 “เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้อย่างไร

LINK: EP3 https://youtu.be/jaCLNtiocx8

ตอนที่ 4 “สมุดพกครอบครัว”

LINK: EP4 https://youtu.be/OtZKpj-xSiM

ตอนที่ 5 “SANDBOX 5 มิติ”

LINK: EP5 https://youtu.be/IaGLiLXgiy0

ตอนที่ 6 “1 ตำบล 1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล”

LINK: EP6 https://youtu.be/AyYaeLj_Gyg

ตอนที่ 7 “หัวใจแห่งความสุข”

LINK: EP7 https://youtu.be/VFaKRF6qXy8


Share: