ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

👉 รายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

👉 สถานที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ติดต่อสอบถาม 0-3742-5068
👇หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

👉 ประกาศรายชื่อ 👈


Share: