ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

📢📢ประกาศ!!! 📢📢
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
👉 รายละเอียดตำแหน่ง >> shorturl.at/afNZ7 <<
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์จังหวัด จำนวน 1 อัตรา
👉 รายละเอียดตำแหน่ง >> shorturl.at/abJV0 <<
ค่าตอบแทน 15,000 บาท
📌วันเวลาที่รับสมัคร 4 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
📌ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
👉 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันเวลาราชการ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้👇
>> เอกสารแนบ <<


Share: