ประกาศ!! การดำเนินการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในการดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

โดยดำเนินการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 นั้น
📌บัดนี้ ‼️ การดำเนินการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก


Share: