ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
👉 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4

ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 👇

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ <<


Share: