ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสระขวัญ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้


Share: