ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสมารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


Share: