ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ!!! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันเวลาที่รับสมัคร 24 พฤษภาคม – 1 มิภุนายน พ.ศ.2564
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และสำนักงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสาขา (พมจ.สาขา) สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Share: