บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

👉ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้👇


Share: