นายจงจินต์ ไขเขว้า

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้รับการประสานจากนายสมคิด ยอดสุดา ให้ประชาสัมพันธ์บุคคลสูญหาย จำนวน 1 คน ชื่อ นายจงจินต์ ไขเขว้า อายุ 25 ปีอยู่บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 12 ตำบลตาหลังใน อำเกอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเดินทางไปทำงานบนเรือที่จังหวัดสมุทรปรการตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อมานายจ้างได้โทรแจ้งให้ญาติทราบว่านายจงจินต์ ไขเขว้า ตกเรือและหายไปไม่สามารถติดต่อได้ ตั้งแต่คืนวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถติดต่อได้เกรงว่จะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต และอาจถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหายหรือตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์


Share: