นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

👉นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ👈


Share: