งานแสดงผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย : U2T)

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานแสดงผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย : U2T) เพื่อตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: