ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพหัวข้อ อารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมการประก ...
อ่านต่อ

การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สระแก้วใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โป ...
อ่านต่อ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards

สำนักงานพัฒนาสังคมแะความมั่นคงของมนุษย์จังสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝก เพ ...
อ่านต่อ

การขอชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การขอชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจของ ...
อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความของสำนักงานคณะกรร ...
อ่านต่อ

การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล แ ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ...
อ่านต่อ

การเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนฯ ด้วยตนเอง ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสถ ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์สื่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและควงามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อนโยบายและยุทธศาสตร ...
อ่านต่อ

ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) หลักสูตรงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จากกรมกิจการสตรีและสถ ...
อ่านต่อ

เชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จากสํานักงาน ก.พ.ร. ข ...
อ่านต่อ

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรณ์เพื่ ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง รณรงค์แสดงพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เนื่องในโอกาศ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บุคลากร/องค์กร ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บุคลากร/องค์กร ร่วมส่ง ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจ ส่งเรื่องจริงของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจ ส่งเร ...
อ่านต่อ

การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์📌การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของ ...
อ่านต่อ

ณรงค์การลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 100 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลด ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2565

📢📢สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อเข้าร่วมการสรรหาผู้สูง ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial