ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ดังต่อไปนี้
แบบฟอร์มใบสมัคร 👉 https://shorturl.at/sMT13
แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ 👉 https://forms.gle/Q1EHr7L8Cni8phRL7
ประกาสรับสมัคร 👉 https://shorturl.at/hizF6


Share: