ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง รณรงค์แสดงพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เนื่องในโอกาศ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง รณรงค์แสดงพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสังคมไทยพ้นภัยจากปัญหายาเสพติด
แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386


Share: