ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง ตามลิ้งด้านล่างนี้ 👇

>> 1. ข้อมูลโครงการธนาคารโคกระบือ <<

>> 2. ถนนพักอีกแล้ว <<

>> 3. สำนวนคดีอาญา <<

>> 4. ข้อมูลฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการ <<

>> 5. บันทึกคำให้การพยาน <<


Share: