ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566 และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หรือดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่

อาสาสมัครดีเด่น 👉https://bit.ly/3lVVy9B

องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 👉https://bit.ly/3G3larW


Share: