ขอประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management) จังหวัดสระแก้ว

>> ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ MSO Logbook <<

>> การจัดการความรู้เกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดสระแก้ว <<


Share: