ขอประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีราคาจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ประกาศประกวดราคาฯ <<


Share: