กิจกรรม Kick Off ก้าวท้าใจ Season 5 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาวะที่ดี รวมถึง ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในกิจกรรม Kick Off ก้าวท้าใจ Season 5 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาวะที่ดี รวมถึง ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมเดิน เต้นออกกำลังกาย ณ โดมสวนสาธารณะ สระแก้ว – สระขวัญ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: