กิจกรรม พบปะ “สภากาแฟ” จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรม พบปะ “สภากาแฟ” จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมีนาคม 2564 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า คหบดี และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในโอกาศนี้นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพบปะ หารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: