กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่ข้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมมอบอาหารกลางวัน เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่เด็กครอบครัวคนพิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 135 ชุด ณ อาคารพวงชมพู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: