กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำ-รับพร ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนอสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: