กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก” จังหวัดปราจีน – จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประธานคณะสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน “กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก” จังหวัดปราจีน – จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด แนวทางการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล พร้อมสร้างสัมพันธ์ทางการค้าของไทย – กัมพูชา โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้ชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน และที่ดินทำกินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พม. ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: