กิจกรรมร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ”ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง “

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ”ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ” รับชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยนางกัญญรัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: