กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น“ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้แจกขนม นมกล่อง ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้ง พันธ์นุสสร ณ โรงเรียนบ้านแก้ง พันธ์นุสสร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: