กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระมหามงคลวชิราทร (หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร)

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระมหามงคลวชิราทร (หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร) และคณะสงฆ์วัดป่าใต้พัฒนาราม จำนวน 10 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลกับกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนจังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวรหน้าศาลากลังจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: