กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวธนภรณ์ วิรุฬราชหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ กวาดใบไม้ ณ วัดพวงนิมิต หมู่ 5 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: