กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายธวัชชัย มลาวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับอำเภอโคกสูง เทศบาลตำบลโคกสูง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (อพม.) ร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ณ ตำบลโคกสูง และตำบลโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


Share: